Intervisie

Mijn rol als intervisor is het creëren van een veilige setting, het stellen van de juiste vragen en het begeleiden van het proces.

Het is gebleken dat als er geen juiste ondersteuning is bij intervisie, deze vaak doodbloedt of vervalt in casuïstiek. De aanwezigheid van een onafhankelijk derde, maakt dat medewerkers zich volledig op het proces van intervisie kunnen storten en een lerende omgeving creëren. Door het toepassen van verschillende intervisiemethodes, komt een team makkelijk tot de kern en dit komt de samenwerking ten goede. De duur en frequentie worden op voorhand afgesproken. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over het vervolg. Inhoudelijk zal het team zelf verantwoordelijk zijn voor terugkoppeling. Als intervisor leg ik verantwoording af over het proces. Dit zodat vertrouwen en veiligheid optimaal gewaarborgd zijn.

(Visited 37 times, 1 visits today)
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.