Training

Bij teams die zijn vastgelopen, wordt vaak gedacht aan teamcoaching. Dat is mogelijk, maar liever zet ik het preventief in.

Voordat een team vastloopt, is er zoveel te voorkomen. Denk aan ziekteverzuim, verloop van personeel of gebrek aan werkplezier. Door elkaar beter te leren kennen, inhoudelijk feedback te leren geven en te zoeken naar mogelijkheden, kan het team elkaars talenten herkennen en benutten.

Mijn expertise zit met name in geweldloze communicatie, motiverende gespreksvoering en de-escalerend werken.

Ik ben onlangs opgeleid als disc -en drijfveren trainer en in 2023 wordt daar trainer positieve gezondheid aan toegevoegd.

Ik werk sinds 2023 samen met April trainingen waardoor ik kan putten uit verschillende talenten en aanbod onder andere op het gebied van Disc en drijfveren, veerkracht, herstelgericht werken en motiverende gespreksvoering.

Jouw Drive, Jouw Business

Ontdek hoe jij zelf de sleutel bent tot groei van je onderneming haal de inspiratie uit jouw unieke verhaal, met gelijkgestemden, in een 2-daagse workshop.

Of schrijf je gelijk in.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.