INTERVISIE

Door middel van intervisie gaan professionals in groepsverband aan de slag met werkvragen. Deze werkvragen gaan voornamelijk over een gewenste gedragsverandering bij de professional. Met collegiale ondersteuning, leer je diverse invalshoeken te bekijken.
Door actief deel te nemen aan het proces, kunnen alle deelnemers tot inzicht komen en niet alleen degene die een werkvraag inbrengt.

Mijn rol als intervisor is het creëren van een veilige setting, het stellen van de juiste vragen en het begeleiden van het proces. Het is gebleken dat als er geen juiste ondersteuning is bij intervisie, deze vaak doodbloed of vervalt in casuïstiek. De aanwezigheid van een onafhankelijk derde, maakt dat medewerkers zich volledig op het proces van intervisie kunnen storten.

 

TEAMCOACHING

Medewerkers gaan vaak zo op in het werk en alles wat gedaan moet worden, dat ze de persoon waarmee ze samenwerken nauwelijks kennen. Het is te druk, te spannend, er zijn teveel flexkrachten, welke reden dan ook, maar feit blijft dat er ook minder verbinding is. Minder verbinding met elkaar en vaak ook minder verbinding met de organisatie. Op regelmatige basis met elkaar in gesprek gaan, vooral om elkaar beter te leren kennen en de verbinding onderling steviger te maken, wordt door teams als enorme positieve investering gezien.
Niet pas als het team disfunctioneert of als er veel verloop is, maar juist het “ijzer smeden als het koud is”… Weten wat de behoeften van een ander zijn, zodat die momenten van disfunctioneren opgevangen kunnen worden of zelfs niet ontstaan.

Mijn manier van coachen brengt teams samen en maakt bespreekbaar wat nodig is. Ik ben in staat teams samen te laten onderzoeken wat hun doel is en hoe ze hier gezamenlijk voor kunnen gaan. Ik maak gebruik van groepsdynamica, krachtgericht werken en geweldloze/verbindende communicatie. Ik adviseer teams minimaal 2 keer per jaar teamcoaching te laten krijgen, maar één keer per twee á drie maanden is wenselijker voor langdurig resultaat. Resultaat dat zich laat uitbetalen in sterke teams, lager ziekteverzuim en betrokken medewerkers.

TRAINING

Een team dat in alles hetzelfde doet, dat kan ik je niet bieden. Wel een team dat onderling leert communiceren en een team dat vanuit eigen overtuiging /motivatie aansluit bij het doel van de organisatie (of van de afdeling).
Helder krijgen welke kwaliteiten er in huis zijn en die optimaal benutten. Waarom doe je wat je doet en hoe sluit jij daarmee aan bij mijn behoeften én hoe sluit ik aan bij die van jou?
En niet geheel onbelangrijk: Hoe kunnen we als team helder krijgen hoe we het beste aan kunnen sluiten bij de behoeften van de klant/patiënt/cliënt?

Bij een vraag voor teamtraining zal ik na een heldere formulering (gaat het om opfrissen van de reeds aanwezige kennis? Om met elkaar in verbinding te komen? Of om te leren samenwerken/communiceren?) een offerte opmaken.